ანალიტიკა

ჩვენი ანალიტიკა მოიცავს:

  • თანამშრომლების ჩართულობისა და მოტივაციის კვლევას;
  • ლიდერობის უნარების შეფასებასა და კვლევას (ჰარვარდის მეთოდი);
  • ორგანიზაციული კულტურის კვლევას;
  • ადამიანური რესურსის მართვის პრაქტიკის აუდიტს;
  • სახელფასო კვლევას.

ჩვენი კონსულტაცია და ცოდნის გაზიარება მოიცავს:

  • კონკურენტუნარიანი ანაზღაურების სტრატეგიის განსაზღვრას;
  • ტრენინგებისა და სწავლების სტრატეგიის განსაზღვრას;
  • ჩართულობის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევის სტრატეგიის განსაზღვრას.

ინსორსის საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია, ვიყოთ ჩვენი კლიენტების საიმედო პარტნიორები სწრაფად ცვალებად გარემოში. 

2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
ახალი რეალობის დასაქმების ბაზარი (2020 წლის ივლისი-აგვისტოს თვის ანალიზი)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
2018 წლის იანვარი-აპრილის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის მეოთხე კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები (პირველი 3 კვარტლის მონაცემებით)
HR მენეჯერების რჩეული კითხვები გასაუბრების ჩასატარებლად
სამსახურში დაგვიანების მიზეზები
ინტერვიუზე ხშირად დასმული კითხვები
რას ფიქრობს ხალხი განვითარებაზე?
2016 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები
რა შემთხვევაში შეიცვლიდით სამსახურს? (გამოკითხვის შედეგები)
რა მუსიკას უსმენენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები
სამუშაო გარემოსა და ოფისის კულტურის კვლევის შედეგები
სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები (2016)
2015 წლის IV კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
საშუალო რგოლის მენეჯერების ჩართულობის ანალიზი
რატომ მიდიან თანამშრომლები მენეჯერისგან?
2015 წლის III კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
მოტივაციის შესაფასებელი გამოკითხვის შედეგები
2015 წლის I კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2015 წლის II კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები
ინტერვიუს კითხვების გამოკითხვის შედეგები