რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?

დასავლურ ბიზნეს მედიაში უამრავი სტატია თუ კვლევა იბეჭდება თანამშრომლის შესრულებული სამუშაოს შეფასებაზე, ეფექტური უკუკავშირის მიცემაზე და ზოგადად, შესრულების ეფექტურად მართვაზე ადამიანური რესურსის მაღალი მოტივაციისა და ჩართულობის ხარჯზე.

ჩემი აზრით, შედეგების მართვა ერთერთი საინტერესო და კომპლექსური მიმართულბაა მენეჯმენტში, რადგან მართავს ადამიანური რესურსის ცოდნასა და ემოციას და ორივე მყარ ურთიერთკავშირშია. მინდა რამოდენიმე არგუმენტი მოვიყვანო ამ მოსაზრების გასამტკიცებლად, კერძოდ: 

1. შესრულების მართვა მოიცავს ცოდნის მართვას, რადგან მენეჯერი ზუსტად ხედავს მისი გუნდის წევრების შესაძლებლობებს და შესაძლებლობების ზრდის საჭიროებებს. რაც იმას ნიშნავს, რომ მენეჯერი ქმნის და ზრდის ცოდნას იმის მიხედვით, თუ რა კომპეტენცია აკლია გუნდს სასურველი და მზარდი შედეგების მისაღწევად;

2. შესრულების მართვა აუცილებლად მოიცავს მოტივაციის (ანუ ემოციის, განწყობის) მართვას, რადგან მენეჯერის მოვალეობაა არამარტო გუნდის წევრის მიღწევის აღიარება (პროცესშივე და არა მაგალითად წლის ბოლოს შეფასებისას), არამედ შეცდომის მხარდაჭერა და არასასურველი შედეგის “გამოსწორება” გუნდის წევრის ქოუჩინგით, ან თუნდაც მარტივი კომუნიკაციით, როგორ გამოსწორდეს არასწორი შედეგი.

კვლავ ჩემი მოკრძალებული აზრია, რომ შესრულების მართვა ეს არის ფაქტიურად ხალხის მართვის ფილოსოფია, რომელიც ტექნიკურიცაა და ფსიქოლოგიურიც. გარდა ამისა, შესრულების მართვა ჩემთვის ურთიერთობის ეკონომიკაცაა, რომლის დროსაც ადამიანურ რესურსს მნიშვნელოვანი შედეგების მიღწევა შეუძლია.

შესრულების მართვა ადგილობრივი, ქართული მენეჯმენტისთვისაც საკმაო გამოწვევებს ქმნის. საინტერესოა ისიც, რომ შესრულების მართვა ჩვენთან უფრო შეფასების სისტემით და მოტივაციის სისტემითაა ცნობილი. ჯობია, ეს ცოდნა თუ წარმოდგენა შევცვალოთ, რადგან:

1. შეფასების სისტემა შესრულების მართვის ნაწილია და არ გულისხმობს სრულ პროცესს. შეფასების სისტემა  გვჭირდება შევაფასოთ და “გავზომოთ” მიღებული შედეგების რაოდენობა ან ხარისხი, ანუ გვაქვს თუ არა ზრდა, მოგება, მაღალი უკუგება და სხვა.

2. მოტივაცია - ეს არ არის შესრულების მართვის, ან თუნდაც შეფასების სისტემის შედეგი. მოტივაცია სჭირდება შესრულების პროცესს, რომელსაც მენეჯერი სწორედ მუდმივი კომუნიკაციის საშუალებით, სამუშაოების განსაზღვრით, განვითარებაში მხარდაჭერითა და კარგი შედეგების აღიარებით ქმნის. მოტივაცია ეს შედეგების მართვის საფუძველია და არა შედეგი.

შესრულების მართვის გამოწვევას სწორედ შეფასების სისტემა ქმნის, როდესაც მენეჯერმა უნდა “დაითვალოს”, “გაზომოს” და შეაფასოს გუნდის თითოეული წევრის შედეგი. ადგილობრივი სირთულეები საკმაოდ ბევრია, მათ შორის ბუნდოვანი KPI (key performance indicator/შედეგების ძირითადი მაჩვენებელი), რომლებიც “შეფასების კრიტერიუმებითაა “ადგილობრივ კომპანიებში ცნობილი. ბუნდოვანი “კრიტერიუმების” მიზეზი ხშირად მენეჯერის მცირედი მონაწილეობაა მათ განსაზღვრაში (არადა, სწორედ მენეჯერმა უნდა დაგეგმოს თუ რა შედეგები უნდა მიიღოს გუნდისაგან და როგორ). მეორე მიზეზი კი თვითონ ტერმინი “შეფასების კრიტერიუმია”, რომელიც ქმნის არასწორ მოლოდინს და შესაბამისად, არასწორ მენეჯერულ ქმედებას. უპირველეს ყოვლისა, “შეფასების კრიტერიუმი” აღარ არის ბიზნეს ტერმინი. ახლა მეორე, ტერმინი “შეფასების კრიტერიუმი “ ეს არის ფსიქოლოგიური ბარიერი, რომელიც არც თუ ისე მამოტივირებლად მოქმედებს მენეჯერებზე და მისი გუნდის წევრებზე - ორივე მხარეს აქვს მოლოდინი, რომ ნიშანი უნდა დაიწეროს, უნდა “შეფასდეს” ქულით, რაღაც კრიტერიუმი და არა შედეგი. ტერმინი “შეფასების კრიტერიუმი” არ ქმნის მოტივაციას.  მოტივაცია კი მთავარია შედეგების მისაღწევად, მოტივაცია მენეჯერს სჭირდება. თუ რომელიმე ორგანიზაციაში ეს ტერმინი კვლავ “ძალაშია”, ვურჩევდი, დაუყოვნებლივ ჩაანაცვლოს “მიზნებით” ან KPI/შესრულების ძირითადი ინდიკატორით, benchmark-ით, რადგან ეს სამივე ტერმინი პროგრესის მოტივაციას ნამდვილად ქმნის.

მეორე მიზეზი, თუ რატომ არის რთული შეფასების სისტემა, ესაა შეფასების პროცესის სუბიექტურობა. ადამიანების მოსაზრებები სხვა ადამიანებზე აუცილებლად სუბიექტურია და ამის შეცვლა შეუძლებელია. მაგრამ შეფასების სისტემის უფრო მეტად სუბიექტურობას კი ორი ძირითადი მიზეზი აქვს:

1. შეფასების პროცესის შემდეგ, ჩვენ უნდა მივიღოთ ფინანსური გადაწყვეტილება (არადა, მიზანი განვითარებაცაა) - ყველა ორგანიზაციას აქვს დაგეგმილი საბონუსე ფონდი, ყველა თანამშრომელს აქვს მოლოდინი, რომ მისი შედეგები მაქსიმალურ საბონუსე ანაზღაურებას იმსახურებს. ყველა მენეჯერი კი შეფასების პროცესში ბონუსს ანაწილებს და არა შედეგებს შეაფასებს. რატომ? პასუხი მარტივია - არ არსებობს მენეჯერი, რომელიც შეფასებისას არ ახდენს გუნდის წევრის ვიზუალიზაციას და მსჯელობს “ბევრი ეკუთვნის” ან “ბევრი არ ეკუთვნის”. ეს ჩვეულებრივი და მარტივი ადამიანური სუბიექტივიზმია (მაგ. არსებობს “ერთი კარგი შედეგით მოხიბლვის ეფექტი”) და ბევრი რჩევაა აღიარებული ბიზნეს კონსულტანტებისგან თუ როგორ უნდა ვებრძლოთ ამ სუბიექტივიზმს. 

2. შეფასებისას ძირითადად ვწერთ ქულებს ზოგგან 5, ზოგგან 10, ზოგგან კი 100. სწორედ ეს არის სუბიექტივიზმის კიდევ ერთი მიზეზი, რადგან თანამშრომლს აქვს მოლოდინი, რომ მაქსიმალურად იშრომა და ეკუთვნის მაქსიმალური შეფასება, ხოლო მენეჯერი ფიქრობს, რომ 100 ქულიანი შედეგი არ არსებობს (ან პირიქით, ყველა ძალიან კარგი შედეგია. მსგავსი გადაწყვეტილება დამოკიდებულია მენეჯერის პიროვნულ ღირებულებებსა და ხასიათზე). შესაძლებელია, რომ ძალიან სწრაფად ცვალებად ბიზნეს გარემოში, 100 ქულიანი შედეგი არ არსებობს, მაგრამ ქულებით რეიტინგიც უფრო მეტად ბარიერს ქმნის ვიდრე მოტივაციას, რადგან: ა) ქულა კვლავ ბონუსის მოცულობას განსაზღვრავს; ბ) ქულის მინიჭება არაეფექტურია განვითარების საჭიროების გამოსავლენად (მითუმეტეს მაშინ თუ ე.წ. კრიტერიუმებიც არცთუ ისე სწორად გვაქვს დადგენილი). დავუშვათ მენეჯერი გუნდის წევრს რომელიმე კომპეტენციაში ანიჭებს 80 ქულას. 80 ქულა 100 თან ახლოსაა, ამიტომ გადაწყვეტილება რომ კომპეტენციას განვითარება სჭირდება აუცილებლად დაიგვიანებს, იმიტომ რომ კარგი ქულაა და გაუმჯობესების საჭიროება “არ ჩანს”. დარწმუნებული ვარ მსგავსი შემთხვევა ხშირია. შესრულების მართვის და შეფასების სისტემის მიზანი, ხომ მხოლოდ ბონუსის გაცემა არ არის, განვითარებაცაა, თუნდაც უფრო მეტი საბონუსე ანაზღაურების გასაცემად.

გარდა ამისა, არსებობს ქულის მიღების კომპლექსი თანამშრომლებში (და განსაკუთრებით ძლიერია ეს კომპლექსი მაღალი შედეგების მქონე თანამშრომლებში) და არსებობს არასწორად განაწილებული ქულების მენეჯერული კომპლექსი - არ დაკარგოს გუნდი და მისი საუკეთესო წევრები. 

სწორედ ამ ძირითადი ორი მიზეზის გამო, მენეჯერებს ურთულდებათ გუნდის წევრებთან შეფასებების შესახებ კომუნიკაცია და ამაზეც უამრავი რჩევაა, როგორ არ დავკარგოთ გუნდის წევრის მოტივაცია შეფასების შედეგების გაცნობის დროს, მაგრამ სუბიექტივიზმისა და არასწორი მოლოდინების პრობლემა მაინც არსებობს.

საკმაოდ ცნობილია სხვადასხვა ტიპის (წამყვან ინდუსტრიებში აღიარებული) შეფასების მეთოდები. მაგალითად:

• 360° შეფასება (უკუკავშირი), რომელიც ორგანიზაციაში მომავალი ლიდერების განვითარებაზე მიმართული სისტემაა (და არა მხოლოდ ობიექტურობის შენარჩუნების მეთოდი). არსებობს ფორსირებული რანჟირება, რომლის ავტორიც ჯეკ უოლჩია და რომელმაც “ჯენერალ ელექტრიკსის” მცირე ვადაში განსაკუთრებული ზრდის ტემპი განაპირობა;

• MBO (მენეჯემენტი მიზნების მიხედვით), რომლის ავტორი პიტერ დრაკერია და შედეგების მიღწევაზე მიმართული კულტურა შექმნა;

• გუგლის OKR (objectives and key results area) რომელიც დრაკერის MBO-ს ანალოგია;

• მაიკროსოფტის Forced ranking, რომელსაც დღეს Yahoo იაჰუც იყენებს და ბევრი კრიტიკოსიც ჰყავს, ადამიანურ კაპიტალის სწრაფი ცვეთის გამო.

დასავლურ ბიზნეს გამოცემებსა და ინდუსტრიებში დღეს ძალიან პოპულარულია დელოიტის “მრგვალი მაგიდის” (round table) მეთოდი, რომელიც აბსოლუტურად გამჭვირვალეა და სუბიექტივიზმიც მინიმუმამდეა დავყანილი. თუმცა, დელოიტის "მრგვალ მაგიდასაც” და ყველა ზემოთ დასახელებულ სისტემასაც საკუთარი პოზიტიური და ნეგატიური ეფექტები აქვს და მათი ორგანიზაციაში არსებობა (ან დანერგვა) ორგანიზაციის სტრატეგიასა და შემდეგ კულტურაზეა დამოკიდებული.

“ინსორსის” ისტორიაში შეფასების სისტემის სხვადასხვა ორგანიზაციაში დანერგვის ბევრი პრაქტიკული ქეისი და საინტერესო გამოცდილებაა დაგროვილი. შეფასების ყველა მეთოდის “პრობლემა” ნაცნობია და ვიცით, რომელი მეთოდი “მუშაობს სწორად” შედეგებისა თუ გუნდის შესაძლებლობების გაზრდაზე. ჩვენი გუნდისთვის კი დრაკერის მენეჯემენტის მიზნების მიხედვით გვქონდა, რომელიც შედეგების რაოდენობის გაზრდაზე იყო მიმართული. მიმდინარე წელს, შეფასების სისტემასა და ზოგადად შედეგების მიღწევის კულტურაზე ხშირად საუბრის  შემდეგ,  გადავწყვიტეთ ჩვენი საკუთარი სისტემა მოგვეფიქრებინა, რომელიც ვფიქრობთ რომ ნოვაციაა და გვჯერა, რომ ჩვენი სტრატეგიული მიზნების მიღწევაში დაგვეხმარება. 

“ინსორსის” შეფასების მეთოდი მარტივია, სახელად “შედეგები და განვითარების გეგმა”. შეფასება მიმართულია სამ მნიშნველოვან ინდიკატორზე: 

1. დასრულებული პროექტები, სადაც არ გვაქვს “გეგმიური” ან “სავალდებულო” ინდიკატორი/ მაჩვენებელი. თუმცა, ვიცით, რომ რაც უფრო ვრცელია ჩამონათვალი, უკეთესია. დასრულებულ პროექტებს არ ვუკეთებთ ქულებით შეფასებას ან თუნდაც რანჟირებას. შევთანხმდით შეფასების შემდეგ ფორმაზე: “წარმატებული” და “ნაკლებად წარმატებული” . ორივე შეფასებას ვადასტურებთ რეალური ქეისით, რატომ არის წარმატებული ან ნაკლებად წარმატებული.

2. ძირითადი უნარები წარმატებისთვის - ეს არის ის უნარები, რაც აუცილებელია პროექტის წარმატებით დასრულებისთვის. არც ამ უნარების შეფასებას ვაპირებთ ქულებით ან რანჟრებით. ვინაიდან ყველა უნარი გვჭირდება წარმატებისთვის, შეფასებას გავაკეთებთ “ძლიერი” და “გვჭირდება გაუმჯობესება” კომენტარით. ორივე შეფასებისთვის გვაქვს კიდევ ერთი კომენტარის საშუალება „რატომ” და შემდეგ “რეალური ქეისი” შესრულების პროცესიდან, რომელიც განამტკიცებს მოსაზრებას თუ რატომ გვჭირდება გაუმჯობესება.

3. ძირითადი ღირებულებები - ჩავთვალეთ, რომ  გუნდის წარმატებისა და კომპანიის განვითარებისთვის საკუთარი ღირებულებები და მათგან მომდინარე უნარებიც უნდა გადავამოწმოთ (მაგ. სამუშაო/პირადი ცხოვრების ბალანსი, გუნდის წევრის დახმარება პრობლემის მოგვარებაში, გუნდის წევრის დახმარება საუკეთესო შედეგის მიღწევაში და სხვ). ვინაიდან გუნდის საერთო ღირებულებებზეა საუბარი, ამ შემთხევაში შეფასებას ვაკეთებთ “გვჭირდება” და “არ გვჭირდება” კომენტარით, სადაც კვლავ უნდა ავხსნათ “რატომ” და კვლავ მოვიშველიოთ ინდივიდუალური პრაქტიკიდან რეალური ქეისი.

4. განვითარების შესაძლებლობები - “ინსორსი” ჯერ ახალგაზრდა კომპანიაა, რომელიც განვითარების პროცესშია და ინოვაციების მოყვარულია. ამიტომ, ჩამოვაყალიბეთ ის უნარები, რომელიც გუნდის წევრებისა და გუნდის განვითარებისთვის გვჭირდება (მაგ. “შეუძლია შეცვალოს და გააუმჯობესოს ბაზრის მოკვლევის პროცესი”, “შეუძლია დაინახოს ახალი ბაზრის შესაძლებობები’ და სხვ). აქ ჩვენი შეფასების ინდიკატორია “გვინდა ” და “არ გვინდა”. 

ჩვენი იდეის ძირითადი შინაარსი ისაა, რომ არ ვწერთ ქულას, არ ვწერთ აუცილებელს უბრალოდ შევაფასებთ რა გვინდა, რა შეგვიძლია და რა უნდა გავაუმჯობესოთ. ამ მეთოდით, ვაპირებთ საკუთარი შესაძლებლობების შეფასებას და შემდეგ მენეჯერთან საუბარს მისი მოსაზრების მოსასმენად. ცხადია, პროცესს დაასრულებს ფინანსური გადაწყვეტილება და აი ეს გადაწყვეტილებაც არ გვზღუდავს, რადგან მენეჯერი და კონსულტანტი ერთობლივად მიიღებენ გადაწყვეტილებას საბონუსე ანაზღაურების მოცულობაზე (მინიმალური დადგენილია, მაქსიმალურის მოცულობა კი ღიაა) 

რატომ არ გვაქვს დაგეგმილი მაჩვენებელი ან გეგმა? იმიტომ რომ დაგეგმილი მაჩვენებელი ხშირად დაბრკოლებას უფრო ქმნის, ვიდრე მოტივაციას. ფაქტია - 10-ს ჯობია 15, ამიტომ კონსულტანტი თვითონ გადაწყვეტს 6 თვეში დაასრულოს 15 თუ 10 პროექტი.

რატომ არ გვაქვს ქულა? - ზემოთ დასახელებული ნეგატიური ეფექტების გარდა, გვჭირდება უფრო მეტი შესაძლებლობა და თუ გვინდა ვიცოდეთ და შევძლოთ უფრო მეტი, იქ ქულის დაწერა ზედმეტია - გაუმჯობესება ან გვჭირდება ან არა. “საშუალო ცოდნა” ჩვენთვის არ არის საინტერესო და სასურველი.

რატომ მოისმენს მენეჯერი კონსულტანტის თვითშეფასებას? იმიტომ, რომ განვითარება ჩვენი ძირითადი ღირებულებაა - ერთად ვფიქრობთ, რა მეთოდი არ მუშაობს და რა მუშაობს კარგად, რა არის ჩვენი ძლიერი და სუსტი მხარები. სწორედ ამიტომ, საკუთარი შესაძლებლობების გაუმჯობესების გააზრება უკეთესია ვიდრე მენეჯერის მიერ შეთავაზება.

რაც მთავარია, შესრულების მართვა არ სრულდება შეფასების ფორმალური პროცესით - ეს მუდმივი კომუნიკაციაა, რომელმაც უნდა შექმნას მოტივაცია, ვფიქრობთ ჩვენი სისტემა სწორედ შესაძლებლობებისა და შედეგების განვითარების მოტივაციაზე მუშაობს და მოსაზრებების გაცვლა მარტივია. 

როდესაც შეფასების სისტემაზე დავიწყებთ ფიქრს, არ უნდა დაგვავიწყდეს რა არის ორგანიზაციის მიზანი, ძირითადი ღირებულებები და რა გვინდა რომ მივიღოთ შედეგად, მხოლოდ შედეგების რაოდენობა (ფინანსური შედეგები) თუ შედეგების ხარისხიც (მაგ. გრძელვადიანი ურთიერთობა კლიენტთან). სწორედ ეს უნდა გავითვალისწინოთ შეფასების სისტემის აღიარებული მეთოდების დანერგვისას - შეძლებს თუ არა სისტემა გუნდის წევრების მოტივაციის ისეთ დონეზე შენარჩუნებას, რომ ორგანიზაციამ მიიღოს სასურველი შედეგი.

არ დაგვავიწდეს რომ შეფასების პროცესი რთულია და მოვიშველიებ ციტატას ინგლისურენოვანი სტატიიდან: 

PERFORMANCE APPRAISAL IS one of those special human encounters, where the manager gets no sleep the night before, and the employee gets no sleep the night after.

 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
4 გზა, თუ როგორ გაუმკლავდეთ ტოქსიკურ მენეჯერს
28.09.2023
5 ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგა კარიერის არჩევის გზაზე
26.09.2023
სამი ელემენტი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს დასაქმებულის შეფასება
24.09.2023
ოთხი კითხვა, რომლებიც გასაუბრებაზე უნდა დასვათ
21.09.2023
თავის არიდება - ერთი რამ, რაც ადამიანებს ხელს უშლის წარმატების მიღწევაში
16.09.2023
მოსმენის განსაკუთრებული ძალა - Spotify-ის CEO-ს გაკვეთილი საუკეთესო ლიდერობისთვის
14.09.2023
როგორ გაზარდოთ თვითრწმენა და გაუმკლავდეთ იმპოსტერის სინდრომს
12.09.2023
შეწყვიტეთ გადაჭარბებულად მუშაობა შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ
10.09.2023
უკუკავშირისთვის მომზადება - შეხვედრამდე, შეხვედრის დროს და შემდეგ
07.09.2023
HR გუნდის მნიშვნელობა და მომავალი
05.09.2023
HR გუნდის მნიშვნელობის ევოლუცია და მომავალი
05.09.2023
ახალი, განსხვავებული მიდგომა უკუკავშირის მიმართ
03.09.2023
4 მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაუშვათ შეცდომები
31.08.2023
რატომ კარგავს აქტუალობას სამუშაოს შესრულების შეფასების ყოველწლიური სისტემა
30.08.2023
რატომ გახდა უნარებით დაქირავება ძვირი?
27.08.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო პროფესიული განვითარებისთვის
24.08.2023
10 სტრატეგია ახალ სამსახურში შფოთვასთან გასამკლავებლად
23.08.2023
შვიდი ნაბიჯი კარიერის ცვლილებისთვის
20.08.2023
მენეჯერების დაშვებული შეცდომები, რითიც ხელს უშლიან დასაქმებულების ბედნიერებას
10.08.2023
სამსახურში ნამდვილი მეგობრის ყოლის მნიშვნელობა
06.08.2023
გუნდის წარმატების სამი მთავარი წინაპირობა
01.08.2023
კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა - "რატომ ვაკეთებ ამას?"
30.07.2023
როგორ უნდა დაძლიონ მენეჯერებმა მკაცრი უკუკავშირის უხერხულობა
28.07.2023
რჩევები მენეჯერებისთვის ტოქსიკური სამუშაო კულტურის და თანამშრომელთა გადინების შესამცირებლად
25.07.2023
რჩევები დამწყები მენეჯერებისთვის ნდობის მნიშვნელობის შესახებ
23.07.2023
პროკრასტინაცია - მისი გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მას
20.07.2023
როგორ შევინარჩუნოთ კარგი განწყობა, როცა ძალიან გვჭირდება გამარჯვების შეგრძნება
18.07.2023
როგორ შეიძლება კანდიდატის წარმოდგენილ რეზიუმეში ხელოვნური ინტელექტის კვალის პოვნა
16.07.2023
რჩევები მენეჯერების თვითგანვითარებისთვის
14.07.2023
5 გზა თუ როგორ შეუძლია HR დეპარტამენტს უზრუნველყოს კომპანიის წარმატება მუდმივად ცვალებად დროში
11.07.2023
უწყვეტი სწავლა - წარმატების მთავარი გასაღები
08.07.2023
როგორ და რატომ უნდა გქონდეთ სათადარიგო კარიერის გეგმა
06.07.2023
5 რამ, რაც შვებულებაში გასვლამდე უნდა გააკეთოთ
02.07.2023
სამართლიანი და მზრუნველი ლიდერი
02.07.2023
სამართლიანი და მზრუნველი ლიდერი
02.07.2023
7 გზა ტოქსიკურ თანამშრომლებთან გასამკლავებლად
29.06.2023
3 გზა სამსახურში თანამშრომლების ერთ გუნდად შეკვრისთვის
28.06.2023
ცუდი მენეჯერების დამახასიათებელი ერთი საერთო თვისება - სხვისი წარმატების მისაკუთრება
25.06.2023
ურთიერთობებზე დაფუძნებული ლიდერობის ძალა
23.06.2023
დამატებითი სამუშოები და ფრილენსერობა
19.06.2023
უკუკავშირის მიცემისას, კრიტიკასა და შექებას შორის ბალანსის დაცვა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
15.06.2023
წარმატებული ლიდერისთვის აუცილებელია იყოს კარგი მსმენელი
10.06.2023
წარმატებული ლიდერისთვის აუცილებელია იყოს კარგი მსმენელი
10.06.2023
7 გზა ლიდერებისთვის დასაქმებულების მიმართ პატივისცემის გამოსახატად
10.06.2023
მოსაწყენი რეზიუმესთვის დამახასიათებელი ნიშნები
10.06.2023
შეხვედრების რაოდენობის შემცირებით ან მისი გაუქმებით შესაძლებელია ხარჯების დაზოგვა და თანამშრომლების პროდუქტიულობის გაზრდა - Shopify
08.06.2023
იმპოსტერის სინდრომი და მისი დამარცხების გზები
30.05.2023
5 რამ რაც Gen-Z დასაქმებულებს სურთ დამსაქმებლებისგან
27.05.2023
სწორად შერჩეულ საჩუქარს შეუძლია გაამყაროს კავშირი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის
27.05.2023
4 შეკითხვა კომპანიის მმართველ მენეჯერს
27.05.2023
ტოქსიკური კულტურა კომპანიაში და დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა
27.05.2023
3 რჩევა გადაწვის შესამცირებლად
21.05.2023
რა შემოწმებას გადის კანდიდატი დასაქმებამდე
20.05.2023
დიპაკ ჩოპრას სამი კრიტერიუმი ადამიანებთან ურთიერთობისთვის
17.05.2023
როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება 5 წამყვან ინდუსტრიაში
16.05.2023
სპილოს და მხედრის თეორია - როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერები
14.05.2023
როგორ გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი სწავლისა და განვითარებისთვის
09.05.2023
როგორ უნდა შეცვალონ მენეჯერებმა მიდგომები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში წარმატების მისაღწევად
07.05.2023
10 გზა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რეკრუტინგის პროცესში
07.05.2023
5 რჩევა თუ როგორ მოემზადოთ TEDx-ზე სიტყვით გამოსასვლელად
05.05.2023
სამსახურის დასაქმებულების საჭიროებებთან შესაბამისობა ამცირებს ე.წ. „გადაწვის“ სინდრომს
02.05.2023
6 შეკითხვა თვითრეფლექციისთვის თუ გუნდის შედეგებით იმედგაცრუებული ხართ
30.04.2023
5 შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაუშვათ რეზიუმეს შედგენისას
15.04.2023
„გადაწვის“ სინდრომი - შესაძლებელია თუ არა მისი აღმოფხვრა?!
15.04.2023
ტიმ ქუქის მწარე სიმართლე წარუმატებლობის შესახებ, რასაც ადამიანთა უმრავლესობა არასდროს აღიარებს
14.04.2023
მარტოობა სამსახურში - რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თუ თავს კოლეგებისგან იზოლირებულად გრძნობთ
14.04.2023
რატომ არის მნიშვნელოვანი კარგად წერის უნარი ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
14.04.2023
6 მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ შფოთვის წინააღმდეგ და მის სამართავად
09.04.2023
დისტანციური შემცირებების ეპოქა - დასაქმებულები შემცირების შესახებ ამბავს ელექტრონულად იგებენ
08.04.2023
დასაქმებულების არაპროდუქტიულობის დამარცხების საუკეთესო გზა მათი შრომის აღიარებაა
08.04.2023
როგორ მართოთ და მისცეთ მოტივაცია ინტროვერტებს
02.04.2023
როგორ უნდა შექმნათ კომპანიაში კულტურა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლების ჩართულობას
02.04.2023
როგორი გავლენა მოახდინა დისტანციურად მუშაობის მოდელმა მენეჯერებზე
01.04.2023
შვიდი მარტივი რჩევა, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დღესვე უკეთესი ლიდერობისთვის
29.03.2023
ცნობილი ფილოსოფოსების 11 გამონათქვამი სტარტაპებისთვის
28.03.2023
კონფლიქტების გადაწყვეტა, მართვა თუ ჩართულობა?
26.03.2023
კომპანიის კულტურის 5 ტოქსიკური ნიშანი, რომელიც გასაუბრების ეტაპზევე შეგიძლიათ ამოიცნოთ
18.03.2023
Gen Z თაობა თვლის, რომ წარმატებული კარიერისთვის საჭირო არ არის უნივერსიტეტის დიპლომი
18.03.2023
სამი ტიპის ძალაუფლება სამსახურში - როგორ უნდა მოვიპოვოთ ისინი
18.03.2023
ლიდერობის გაკვეთილები ტედ ლასსოსგან
16.03.2023
რბილი უნარები, რომლებიც საჭიროა ყველა სამსახურში
05.03.2023
როგორ გავაუმჯობესოთ დასწავლის უნარი
05.03.2023
4 გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ ChatGPT-ის გამოყენება სამსახურის ძიებისას
05.03.2023
როგორ ნაწილდება გენდერული როლები დისტანციურად მუშაობის დროს
28.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
არანორმირებული სამუშაო საათები სამუშაო პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის
23.02.2023
დასაქმებულის 10 ყველაზე მოთხოვნადი უნარი
19.02.2023
სამი გზა, როგორ ვაქციოთ ცუდი დღე კარგ დღედ
19.02.2023
ყოველთვის სწორი კანდიდატის შერჩევის საიდუმლო
16.02.2023
5 სტრატეგია ტოქსიკურ ადამიანებთან გასამკლავებლად
14.02.2023
Harvard-ის 85 წლიანი კვლევის შედეგი - ერთი რამ რაც ადამიანებს აბედნიერებთ
12.02.2023
4 სტრატეგია დასაქმებულებისთვის უკეთესი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად
09.02.2023
5 რბილი უნარი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომით ბაზარზე წარმატებისთვის
06.02.2023
ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო კეთილ უკუკავშირს იღებენ, რაც აფერხებს მათ წინსვლას
06.02.2023
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს გასაუბრების წინ
02.02.2023
ბედნიერება და კმაყოფილება სამსახურში - ემთხვევა თუ არა თქვენი ღირებულებები დამსაქმებლის ღირებულებებს
31.01.2023
რა სურთ დასაქმებულებს 4 დღიან სამუშაო კვირაზე მეტად
29.01.2023
როგორ დავეხმაროთ Gen-Z თანამშრომლებს სამსახურში საკუთარი ადგილის პოვნაში
25.01.2023
რა იწვევს უსარგებლო შეხვედრებს და როგორ შევამციროთ მათი რაოდენობა
24.01.2023
რატომ არის ორშაბათი საუკეთესო დღე ახალი მიზნების დასახვისთვის
21.01.2023
გასაუბრებისას დაშვებული ყველაზე გავრცელებული შეცდომები
19.01.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო თვითგანვითარებისთვის, როცა დრო არაფრისთვის გვყოფნის
17.01.2023
5 მიზეზი თუ რატომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან
15.01.2023
როგორ მისცეთ მოტივაცია თანამშრომელს, როცა მისი დაწინაურება არ შეგიძლიათ
12.01.2023
საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მოეპყარით თითოეულ დასაქმებულს, როგორც ლიდერს
10.01.2023
მითი ქარიზმატული ლიდერების შესახებ
09.01.2023
7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა განაახლოთ თქვენი LinkedIn-ის პროფილი 2023 წლამდე
28.12.2022
როგორ გაუმკლავდეთ წლის ბოლოს გადაწვის შეგრძნებას
25.12.2022
საიდუმლო სანტას ისტორია
25.12.2022
ლიდერობის და გუნდური მუშაობის საუკეთესო მაგალითი - რა უნდა ვისწავლოთ ლიონელ მესისგან და არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებისგან
23.12.2022
როგორ დააინტერესოთ და შეინარჩუნოთ Gen Z თანამშრომლები
20.12.2022
რატომ არ ითხოვს Google სამოტივაციო წერილებს აპლიკანტებს
18.12.2022
რა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა შემცირებებისას
16.12.2022
პრაქტიკული რჩევები კარიერის ცვლილების დასაგეგმად
13.12.2022
საუკეთესო თანამშრომლების შესანარჩუნებლად, იზრუნეთ მათი მენეჯერების შენარჩუნებაზე
11.12.2022
„სუსტი კავშირების ძალა“ - ვინ დაგეხმარებათ ახალი სამსახურის მოძებნაში?!
08.12.2022
როგორ გავაუმჯობესოთ სამუშაო ყოველდღიურობა დასაქმებულებისთვის 2023 წელს
06.12.2022
მადლობის წერილი გასაუბრების შემდეგ - მისი მნიშვნელობა და პრაქტიკული რჩევები
04.12.2022
2023 წლის წამყვანი ტრენდები შრომით ბაზარზე
01.12.2022
Forbes-ის რჩევები პერსონალური კარიერული განვითარების გეგმის შესადგენად
29.11.2022
კვლევა ტალანტების პროფესიული მიგრაციის შესახებ
27.11.2022
ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის უპირატესობები Forbes-ის კვლევების თანახმად
24.11.2022
გემუქრებათ თუ არა ე.წ. „ჩუმი გათავისუფლება“ და როგორ დაუპირისპირდეთ მას
23.11.2022
უარი შიდა მობილობაზე - სამსახურიდან წასვლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და მისი მართვის გზები
20.11.2022
სირცხვილი სამსახურში - როგორ გათავისუფლდეთ ამ შეგრძნებისგან
18.11.2022
ხუთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა მოითხოვოთ უკუკავშირი
15.11.2022
ოთხი რამ, რაც გასაუბრების შემდეგ უნდა გააკეთოთ
13.11.2022
ოთხი ტიპის ინოვატორი, რომელიც ყველა კომპანიას სჭირდება
10.11.2022
გასაუბრება - საუკეთესო შესაძლებლობა ახალი კავშირებისთვის
09.11.2022
მიიღეთ დღეში სამი გადაწყვეტილება - წარმატების ფორმულა ჯეფრი ბეზოსისგან
06.11.2022
„ბუმერანგი“ თანამშრომლები და რა უნდა გაითვალისწინოთ მათ დაქირავებამდე
03.11.2022
„სამსახურში გადაწვის“ გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მათ
01.11.2022
ჰიბრიდული მუშაობის წარმატებული მოდელი - რა უნდა ვისწავლოთ ლეგოსგან
30.10.2022
პიქსარის ლანჩი ანუ 4 მილიარდის ღირებულების მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაბრუნდნენ თანამშრომლები ოფისში
28.10.2022
5 თვისება ტოქსიკური მენეჯერის ამოსაცნობად
25.10.2022
7 რამ, რაც გასაუბრებამდე უნდა იცოდე კომპანიის შესახებ
22.10.2022
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
HRM - Agile მიდგომები
12.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია
29.01.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
18.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015