კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად

 

სამსახურის მაძიებლები საკუთარ გამოცდილებას კომპანიების მიერ წარმართულ  შერჩევის პროცესზე, უმეტესწილად  უარყოფითად ახასიათებენ.

მიუხედავად იმისა, რომ კანდიდატებს შერჩევის უნაკლო პროცესების მოლოდინი არ აქვთ, რაც დრო გადის ისინი უფრო და უფრო ხშირად საუბრობენ იმ უარყოფით ემოციებზე, რომელიც აპლიკაციის შევსებიდან გასაუბრების პასუხის მიღებამდე ეუფლებათ.

კანდიდატები საუბრობენ გაურკვევლად რთულ აპლიკაციის შევსების პროცესებზე, ავტომოპასუხის გაუმართავ მეილებზე, რეკრუტერის მიერ ხშირად შეცვლილ გასაუბრებების გრაფიკზე, გამოუცდელი რეკრუტერის მიერ კომპეტენციების შეფასებაზე. როგორც ირკვევა, შერჩევის პროცესიდან მიღებული შთაბეჭდილების გავლენით, კანდიდატებს უარყოფითი განწყობა კომპანიის პროდუქტის მიმართაც  ეუფლებათ.

დიდი დეპრესიის დროს, ამერიკაში დაახლოებით 8.1 მილიონი სამუშაო ადგილი გაუქმდა, უმუშევრობამ კი 10%-იან მაჩვენებელს მიაღწია. კომპანიები თვითგადარჩენის რეჟიმზე მუშაობდნენ, რაც მომხმარებლის შენარჩუნებასა და მოზიდვას გულისხმობდა. ამასთან, კომპანიები  საგრძნობლად ამცირებდნენ საოპერაციო ხარჯებს.  სწორედ ამ პერიოდში, სამსახურის მაძიებლების სიმრავლის გამო, კომპანიები შერჩევის გამართულ პროცესზე  ყურადღებას არ ამახვილებდნენ.

კანდიდატის ნეგატიური გამოცდილება დამსაქმებელზეც აისახება

ბოლო  4 წლის განმავლობაში, ამერიკაში  უმუშევრობის დონემ  4.3%-მდე დაიწია. შედეგად, კომპანიების მიერ გამოცხადებულ ვაკანსიებზე ტალანტების მოძიება  რთული  გახდა. შესაბამისად, კომპანიები დღეს მეტ ყურადღებას ამახვილებენ იმ პროცესებზე რომელსაც კანდიდატი შერჩევისას გადის, რადგან ხვდებიან, რომ ამ პროცესში კანდიდატის ცუდმა გამოცდილებამ, შესაძლოა ხელი შეუშალოს ტალანტის აღმოჩენას და დააზიანოს დამსაქმებლის ბრენდი.

ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვისა და ორგანიზაციული ქცევის ლექტორი ლინ შაო ამბობს, რომ კომპანიები კიდევ უფრო ყურადღებით და ფრთხილად უნდა მოეკიდონ კანდიდატის შერჩევის პროცესს. დღეს უამრავი გლობალური ფორუმი არსებობს, სადაც კანდიდატებს საშუალება აქვთ საკუთარი მოსაზრება თუ გამოცდილება გააზიარონ ამა თუ იმ კომპანიის შერჩევის პროცესზე. მათ მიერ ცუდი გამოცდილების გაზიარება კი კომპანიის, როგორც დამსაქმებლის ბრენდს, ძალიან აზიანებს.

სოცილაურმა ქსელმა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობამ კანდიდატებს სხვადასხვა კომპანიებში შერჩევის პროცესზე საკუთარი გამოცდილების გაზიარების  საშუალება მისცა. CareerArc-ის კვლევის მიხედვით კანდიდატთა დაახლოებით 60% კომპანიასთან ცუდი გამოცდილება აკავშირებს, ხოლო მათგან 72% ამის შესახებ ან სოციალურ ქსელში წერს, ან პირად საუბრებში ყვება.

ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი HR სერვისების მქონე კომპანიის Randstand North America-ს მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ იმ კანდიდატების აზრი, რომლებიც სოციალურ ქსელში თავისი ცუდი გამოცდილების შესახებ ყვებიან, მკითხველის ან სხვა კანდიდატების განწყობაზე ნეგატიურად აისახება და მაღალია ალბათობა,   კომპანიის ვაკანსიაზე აპლიკაციის შევსების სურვილი სხვა კანდიდატებს გაუქრეს, რაც უარყოფითდ მოქმედებს კომპანიის ფუნქციონირებაზეც.

კომპანია Philips -ის  დამსაქმებლის  ბრენდინგისა და რეკრუტინგის მენეჯერი ლიზა ჩარტერი ამბობს, რომ კანდიდატებიც კომპანიის „ბრენდის მომხმარებლები“ არიან.  შერჩევის პროცესში მონაწილეობაზე სურვილის გამოთქმა კანდიდატის მხრიდან არ ნიშნავს მხოლოდ ამ კომპანიაში დასაქმების სურვილს. ამ პროცესში კანდიდატი კომპანიის ბრენდთან და პროდუქტთან ურთიერთობებსაც აყალიბებს. კარგი გამოცდილების შემთხვევაში კი  დიდი ალბათობა, ის კომპანიის ბრენდის მომხმარებელი გახდეს.

რატომ არის კანდიდატის პოზოტიური გამოცდილება მნიშვნელოვანი?

 რეცესიის პერიოდში, კომპანიებმა გადარჩენის მიზნით მომხმარებლის მთავარი საჭიროებების დადგენა და მათი გაუმჯობესება დაიწყეს. ლინ შაოს აზრით, კანდიდატის გამოცდილების გაუმჯობესება კომპანიებისგან სწორედ მსგავს მიდგომას მოითხოვს- დამსაქმებელმა კანდიდატი „ დაინტერესებულ მხარედ“ უნდა აღიქვას, ბრენდის გათვალისწინებით შეადგინოს გეგმა, რომელიც გააუმჯობესებს, როგორც შერჩევის, ასევე „ონბორდინგის“ პროცესსაც.

ტექნოლოგიურმა განვითარებამ და მუშახელის დაბერებამ დასაქმების ბაზარზე უპრეცენდენტო კონკურენცია შექმნა. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ერთი კანდიდატი რამდენიმე კომპანიისთვის სასურველი კანდიდატი ხდება. შესაბამისად, კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად და შესანარჩუნებლად, კომპანიებმა კანდიდატს შერჩევის პროცესში დადებითი ემოციები უნდა შეუქმნან, რადგან შესაძლოა, სწორედ ამან განაპირობოს  კანდიდატის არჩევანი- სად გადაწყვეტს დასაქმებას!

როგორ გავაუმჯობესოთ კანდიდატის გამოცდილება

გთავაზობთ 6 რჩევას, რომელიც დაგეხმარებათ კანდიდატის გამოცდილების გაუმჯობესებაში:

1.      ყველა კანდიდატთან ემოციური კავშირის შექმნა :ამისათვის საჭიროა, გაანალიზოთ მთელი შერჩევის პროცესი: ბრენდის წარდგენა, ვაკანსიის სამუშაო აღწერა, ონლაინ აპლიკაციების მოხერხებულობა, ინტერვიუების ხასრისხი, სამუშაო შეთავაზება და „ონბორდინგ“ აქტივობების შინაარსი.

პროცესის განმავლობაში კანდიდატი უნდა გრძნობდეს, რომ ურთიერთობა აქვს პროფესიონალებთან და შესაბამისად,  წარმატებულ კომპანიასთან! ორგანიზაციაში დასაქმებული თითოეული ადამიანი უნდა ხვდებოდეს, რომ მათი ქცევა კომპანიის ბრენდზე აისახება.

2.    არსებული პროცესების გაანალიზება: განსაზღვრეთ რამდენად სწორად ან არასწორად მიმდინარეობს მოცემული მომენტისთვის კანდიდატის შერჩევის პროცესი. ჩაატარეთ კვლევები, ფოკუს ჯგუფები, მოიპოვეთ ყველა საჭირო მონაცემი და შეისწავლეთ თითოეული დეტალი.

აუცილებელია, იცოდეთ, რას წერენ სოციალურ ქსელში თქვენს კომპანიაზე!  ეს დაგეხმარებათ კანდიდატის მოლოდინების დადგენაში. დააყენეთ თქვენი თავი კანდიდატის ადგილას და ჩართეთ ყველა პროცესში აქტიურად, რათა დაინახოთ სრული და ნათელი სურათი.

3.      გამოსასწორებელი მიმართულებების იდენტიფიცირება:  გამოავლინეთ კანდიდატის შერჩევის პროცესის გამოცდილების ის მიმართულებები, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება და დაიწყეთ იმის გამოსწორებით, რომელსაც მეტი შედეგი ექნება და ნაკლები რესურსით მიიღწევა

ჩარტერი და მისი გუნდი  Philips-ში შერჩევის პროცესს სხვადასხვა კუთხიდან განიხილავენ: ტექნოლოგიებით  ხელმისაწვდომობა, გასაუბრების პროცესის გაუბჯობესება, რეკრუტერების ქცევა და ბრენდის კომუნიკაცია. მათ რეკრუტერების ქცევისა და ბრენდის კომუნიკაციის გამოსწორება პრიორიტეტად მიიჩნიეს. მათ შექმნეს ახალი სატრენინგო პროგრამები და გაატარეს ზომები, რომელმაც რეკრუტერებს კანდიდატზე ორიენტირებული ხედვები ჩამოუყალიბა.

ამასთან, Philips დამსაქმებლის ბრენდის კრეატიულ პლატფორმას ქმნის ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც ოპერირებს. ეს კი  გულისხმობს, მომხმარებელზე, ანუ პოტენციურ კანდიდატებზე ორიენტირებული ვებსაიტის შექმნას, რომელიც გაითვალისწინებს კანდიდატების გამოცდილების წინამორბედი კვლევების შედეგებს.

4.      საჭირო რესურსის გამოყოფა: კანდიდატის გამოცდილების გაუმჯობესების პროცესში, აუცილებელია ჩართოთ პროფესიონალები და გამოყოთ საკმარისი ბიუჯეტი. ამ პროცესში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია  მარკეტინგისა და კომუნიკაციების სფეროს პროფესიონალების ჩართულობა. ამასთანავე, აუცილებელია HR Generalist ან რეკრუტერის მონაწილეობაც, რაც მათ დაეხმარებათ საჭირო უნარების განვითარებაში, მეტი გამოცდილების დაგროვებასა და მომავალი ინიციატივების გამოვლენაში.  თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ  მხოლოდ HR გუნდის  მონაწილეობით პროექტის წარმატება შეუძლებელია.

5.      დაგეგმვა და პროექტის დიზაინი: კანდიდატების გამოცდილების გაუმჯობესების შემთხვევაში კომპანიაში საქმის მოცულობა გაიზრდება. აუცილებელია, გავითვალისწინოთ, რისი გაკეთებაა შესაძლებელი მოცემულ ვადებსა და ბიუჯეტში.

მიხუედავად იმისა, რომ Philips კანდიდატების გამოცდილების გაუმჯობესებას  მსოფლიოს მასშტაბით გეგმავს, კომპანიამ დაგეგმა  პრიორიტეტული რეგიონები, სადაც პროექტი უპირობოდ და წარმტებულად უნდა განხორციელდეს. Philips  -ის გეგმის მიხედვით, პროექტს რამდენიმე ფაზა აქვს და  შესრულებაც ერთ კალენდარულ წელს მოითხოვს. თუმცა, გასათვალისწინებელია ადამიანური ფაქტორიც, რაც გულისხმობს, რადიკალურ ცვლილებებს ორგანიზაციაში ან მენეჯმენტის ხედვებში, რაც განვრცობადი და ხანგრძლივი პროცესია.

6.    სხვა სფეროს გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება:- უამრავი რამ შეიძლება ვისწავლოთ სხვა სფეროდან ან კომპანიების გამოცდილებიდან. მაგალითად, ციფრული მარკეტინგისა და სხვა, B2C (ბიზნესი კლიენტისთვის) ინდუსტრიები სწავლობენ  კლიენტის ქცევისა თუ მოლოდინებს  დღევანდელ, ფაქტიურად ციფრულ გარემოში. შესაბამისად, ციფრული მარკეტინგის გამოცდილების გაზიარება მნიშვნევლოვანია კანდიდატების გამოცდილების გასაუმჯობესებლად.

 

 

ადამიანებთან ურთიერთობის საჭიროება

შერჩევის პროცესზე კანდიდატის პოზიტიური გამოცდილების შექმნა გააუმჯობესებს თქვენი კომპანიის დამსაქმებლის ბრენდს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ „გამოცდილების“ თითოეული ეტაპი კომპანიის მისიას, ხედვებსა და მიზნებს შეესაბამება.

მნიშნველოვანია, პროცესის თითოეულ ეტაპზე შევქმნათ პოზიტიური ემოცია! ციფრულ სამყაროში კანდიდატის გამოცდილებაც ციფრულია,  მაგრამ მეგობრული  და ინდივიდუალური მიდგომა  ყველა ეტაპზე აუცილებელია.  ეს კი კომპანიის სასარგებლოდ მუშაობს და მას   ნამდვილად გამორჩეულს გახდის კანდიდატების აღქმაში.

 

 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
იმპოსტერის სინდრომი და მისი დამარცხების გზები
30.05.2023
5 რამ რაც Gen-Z დასაქმებულებს სურთ დამსაქმებლებისგან
27.05.2023
სწორად შერჩეულ საჩუქარს შეუძლია გაამყაროს კავშირი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის
27.05.2023
4 შეკითხვა კომპანიის მმართველ მენეჯერს
27.05.2023
ტოქსიკური კულტურა კომპანიაში და დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა
27.05.2023
3 რჩევა გადაწვის შესამცირებლად
21.05.2023
რა შემოწმებას გადის კანდიდატი დასაქმებამდე
20.05.2023
დიპაკ ჩოპრას სამი კრიტერიუმი ადამიანებთან ურთიერთობისთვის
17.05.2023
როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება 5 წამყვან ინდუსტრიაში
16.05.2023
სპილოს და მხედრის თეორია - როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერები
14.05.2023
როგორ გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი სწავლისა და განვითარებისთვის
09.05.2023
როგორ უნდა შეცვალონ მენეჯერებმა მიდგომები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში წარმატების მისაღწევად
07.05.2023
10 გზა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რეკრუტინგის პროცესში
07.05.2023
5 რჩევა თუ როგორ მოემზადოთ TEDx-ზე სიტყვით გამოსასვლელად
05.05.2023
სამსახურის დასაქმებულების საჭიროებებთან შესაბამისობა ამცირებს ე.წ. „გადაწვის“ სინდრომს
02.05.2023
6 შეკითხვა თვითრეფლექციისთვის თუ გუნდის შედეგებით იმედგაცრუებული ხართ
30.04.2023
5 შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაუშვათ რეზიუმეს შედგენისას
15.04.2023
„გადაწვის“ სინდრომი - შესაძლებელია თუ არა მისი აღმოფხვრა?!
15.04.2023
ტიმ ქუქის მწარე სიმართლე წარუმატებლობის შესახებ, რასაც ადამიანთა უმრავლესობა არასდროს აღიარებს
14.04.2023
მარტოობა სამსახურში - რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თუ თავს კოლეგებისგან იზოლირებულად გრძნობთ
14.04.2023
რატომ არის მნიშვნელოვანი კარგად წერის უნარი ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
14.04.2023
6 მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ შფოთვის წინააღმდეგ და მის სამართავად
09.04.2023
დისტანციური შემცირებების ეპოქა - დასაქმებულები შემცირების შესახებ ამბავს ელექტრონულად იგებენ
08.04.2023
დასაქმებულების არაპროდუქტიულობის დამარცხების საუკეთესო გზა მათი შრომის აღიარებაა
08.04.2023
როგორ მართოთ და მისცეთ მოტივაცია ინტროვერტებს
02.04.2023
როგორ უნდა შექმნათ კომპანიაში კულტურა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლების ჩართულობას
02.04.2023
როგორი გავლენა მოახდინა დისტანციურად მუშაობის მოდელმა მენეჯერებზე
01.04.2023
შვიდი მარტივი რჩევა, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დღესვე უკეთესი ლიდერობისთვის
29.03.2023
ცნობილი ფილოსოფოსების 11 გამონათქვამი სტარტაპებისთვის
28.03.2023
კონფლიქტების გადაწყვეტა, მართვა თუ ჩართულობა?
26.03.2023
კომპანიის კულტურის 5 ტოქსიკური ნიშანი, რომელიც გასაუბრების ეტაპზევე შეგიძლიათ ამოიცნოთ
18.03.2023
Gen Z თაობა თვლის, რომ წარმატებული კარიერისთვის საჭირო არ არის უნივერსიტეტის დიპლომი
18.03.2023
სამი ტიპის ძალაუფლება სამსახურში - როგორ უნდა მოვიპოვოთ ისინი
18.03.2023
ლიდერობის გაკვეთილები ტედ ლასსოსგან
16.03.2023
რბილი უნარები, რომლებიც საჭიროა ყველა სამსახურში
05.03.2023
როგორ გავაუმჯობესოთ დასწავლის უნარი
05.03.2023
4 გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ ChatGPT-ის გამოყენება სამსახურის ძიებისას
05.03.2023
როგორ ნაწილდება გენდერული როლები დისტანციურად მუშაობის დროს
28.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
არანორმირებული სამუშაო საათები სამუშაო პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის
23.02.2023
დასაქმებულის 10 ყველაზე მოთხოვნადი უნარი
19.02.2023
სამი გზა, როგორ ვაქციოთ ცუდი დღე კარგ დღედ
19.02.2023
ყოველთვის სწორი კანდიდატის შერჩევის საიდუმლო
16.02.2023
5 სტრატეგია ტოქსიკურ ადამიანებთან გასამკლავებლად
14.02.2023
Harvard-ის 85 წლიანი კვლევის შედეგი - ერთი რამ რაც ადამიანებს აბედნიერებთ
12.02.2023
4 სტრატეგია დასაქმებულებისთვის უკეთესი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად
09.02.2023
5 რბილი უნარი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომით ბაზარზე წარმატებისთვის
06.02.2023
ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო კეთილ უკუკავშირს იღებენ, რაც აფერხებს მათ წინსვლას
06.02.2023
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს გასაუბრების წინ
02.02.2023
ბედნიერება და კმაყოფილება სამსახურში - ემთხვევა თუ არა თქვენი ღირებულებები დამსაქმებლის ღირებულებებს
31.01.2023
რა სურთ დასაქმებულებს 4 დღიან სამუშაო კვირაზე მეტად
29.01.2023
როგორ დავეხმაროთ Gen-Z თანამშრომლებს სამსახურში საკუთარი ადგილის პოვნაში
25.01.2023
რა იწვევს უსარგებლო შეხვედრებს და როგორ შევამციროთ მათი რაოდენობა
24.01.2023
რატომ არის ორშაბათი საუკეთესო დღე ახალი მიზნების დასახვისთვის
21.01.2023
გასაუბრებისას დაშვებული ყველაზე გავრცელებული შეცდომები
19.01.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო თვითგანვითარებისთვის, როცა დრო არაფრისთვის გვყოფნის
17.01.2023
5 მიზეზი თუ რატომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან
15.01.2023
როგორ მისცეთ მოტივაცია თანამშრომელს, როცა მისი დაწინაურება არ შეგიძლიათ
12.01.2023
საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მოეპყარით თითოეულ დასაქმებულს, როგორც ლიდერს
10.01.2023
მითი ქარიზმატული ლიდერების შესახებ
09.01.2023
7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა განაახლოთ თქვენი LinkedIn-ის პროფილი 2023 წლამდე
28.12.2022
როგორ გაუმკლავდეთ წლის ბოლოს გადაწვის შეგრძნებას
25.12.2022
საიდუმლო სანტას ისტორია
25.12.2022
ლიდერობის და გუნდური მუშაობის საუკეთესო მაგალითი - რა უნდა ვისწავლოთ ლიონელ მესისგან და არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებისგან
23.12.2022
როგორ დააინტერესოთ და შეინარჩუნოთ Gen Z თანამშრომლები
20.12.2022
რატომ არ ითხოვს Google სამოტივაციო წერილებს აპლიკანტებს
18.12.2022
რა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა შემცირებებისას
16.12.2022
პრაქტიკული რჩევები კარიერის ცვლილების დასაგეგმად
13.12.2022
საუკეთესო თანამშრომლების შესანარჩუნებლად, იზრუნეთ მათი მენეჯერების შენარჩუნებაზე
11.12.2022
„სუსტი კავშირების ძალა“ - ვინ დაგეხმარებათ ახალი სამსახურის მოძებნაში?!
08.12.2022
როგორ გავაუმჯობესოთ სამუშაო ყოველდღიურობა დასაქმებულებისთვის 2023 წელს
06.12.2022
მადლობის წერილი გასაუბრების შემდეგ - მისი მნიშვნელობა და პრაქტიკული რჩევები
04.12.2022
2023 წლის წამყვანი ტრენდები შრომით ბაზარზე
01.12.2022
Forbes-ის რჩევები პერსონალური კარიერული განვითარების გეგმის შესადგენად
29.11.2022
კვლევა ტალანტების პროფესიული მიგრაციის შესახებ
27.11.2022
ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის უპირატესობები Forbes-ის კვლევების თანახმად
24.11.2022
გემუქრებათ თუ არა ე.წ. „ჩუმი გათავისუფლება“ და როგორ დაუპირისპირდეთ მას
23.11.2022
უარი შიდა მობილობაზე - სამსახურიდან წასვლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და მისი მართვის გზები
20.11.2022
სირცხვილი სამსახურში - როგორ გათავისუფლდეთ ამ შეგრძნებისგან
18.11.2022
ხუთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა მოითხოვოთ უკუკავშირი
15.11.2022
ოთხი რამ, რაც გასაუბრების შემდეგ უნდა გააკეთოთ
13.11.2022
ოთხი ტიპის ინოვატორი, რომელიც ყველა კომპანიას სჭირდება
10.11.2022
გასაუბრება - საუკეთესო შესაძლებლობა ახალი კავშირებისთვის
09.11.2022
მიიღეთ დღეში სამი გადაწყვეტილება - წარმატების ფორმულა ჯეფრი ბეზოსისგან
06.11.2022
„ბუმერანგი“ თანამშრომლები და რა უნდა გაითვალისწინოთ მათ დაქირავებამდე
03.11.2022
„სამსახურში გადაწვის“ გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მათ
01.11.2022
ჰიბრიდული მუშაობის წარმატებული მოდელი - რა უნდა ვისწავლოთ ლეგოსგან
30.10.2022
პიქსარის ლანჩი ანუ 4 მილიარდის ღირებულების მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაბრუნდნენ თანამშრომლები ოფისში
28.10.2022
5 თვისება ტოქსიკური მენეჯერის ამოსაცნობად
25.10.2022
7 რამ, რაც გასაუბრებამდე უნდა იცოდე კომპანიის შესახებ
22.10.2022
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
HRM - Agile მიდგომები
12.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია
29.01.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
18.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015