ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი

საცალო გაყიდვების  დირექტორთან  ერთ-ერთი  შეხვედრის შემდეგ,  სადაზღვევო კომპანია “ალდაგის” ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი, ანა სიჭინავა საინტერესო გამოწვევის წინაშე დადგა. გაყიდვების გეგმების წარმატებით შესასრულებლად და ბაზარზე კონკურენტული  მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, საცალო გაყიდვების გაძლიერება იყო საჭირო. სადაზღვევო ბიზნესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, გაყიდვების მიმართულებით  მომუშავე პერსონალს სადაზღვევო აგენტი,  გაყიდვების ოფიცერი და გაყიდვების მენეჯერი წარმოადგენენ.  სწორედ ამ პოზიციებზე, კომპანიის საჭიროების მაქსიმალურად დაკმაყოფილების მიზნით, ალდაგმა მასიური რეკრუტინგი დაიწყო

“სადაზღვევო ბიზნესს მუდმივად სჭირდება გაყიდვების აგენტები, ჩვენთან სისტემატურად მიმდინარეობს რეკრუტინგი. თვის განმავლობაში 300 ან 350 ინტერვიუც კი ჩაგვიტარებია. მიუხედავად ჩვენი ასეთი ძალისხმევისა, გადინება გაყიდვების აგენტის პოზიციაზე ყოველთვის მაღალი იყო. აქედან გამომდინარე საჭირო გახდა,  მოგვეფიქრებინა და მიგვეგნო იმ მეთოდისათვის, რომელიც ჩვენი სფეროს მაღალ მოთხოვნას სრულად მოერგებოდა,  მოაგვარებდა გადინების პრობლემასაც  და  ჩვენ გვექნებოდა ამ კადრების განვითარებაზე მუშაობის შესაძლებლობა.” - აღნიშნა სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსმა, ანა სიჭინავამ.

 

 

 

კომპანიის ისტორია

“ალდაგი” პირველი სადაზღვევო კომპანიაა საქართველოს ბაზარზე, რომელიც 1990 წელს დაარსდა და  უკვე 26 წელია სადაზღვევო ბაზრის ლიდერია.  

2006 წლის ბოლოს ალდაგის აქციების 100%  სადაზღვევო კომპანია ბისიაიმ შეიძინა, რომლის მფლობელი საქართველოს ბანკი იყო.
გაერთიანების შედეგად ბაზარზე გაჩნდა ყველაზე მსხვილი კომპანია, რომელმაც ბაზრის 36% დაიკავა.

2012 წელს ალდაგმა სადაზღვევო კომპანია “იმედი L” შეიძინა, რომლის შედეგადაც კიდევ უფრო გაიზარდა კომპანიის ბაზრის წილი. ორი მსხვილი კომპანიის გაერთიანება “ალდაგის” თანამშრომლებისათვის დიდი გამოწვევა იყო. სამუშაო პროცესი შერწყმის პერიოდში იმდენად დატვირთული აღმოჩნდა, რომ კომპანიაში ხუმრობით გავრცელდა კედლის კალენდარი, სადაც ყველა დღე აღნიშნული იყო როგორც ორშაბათი.

2014 წელს, კომპანიის აქციონერთა გადაწყვეტილებით, “ალდაგმა”  მსოფლიოში აპრობირებული ბიზნეს მოდელს მიმართა  და გაიმიჯნა დაზღვევის  ორი  მიმართულება – ჯანმრთელობის დაზღვევა და  არაჯანმრთელობის დაზღვევა.  მსგავსი პრეცენდენტი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე მხოლოდ  “ალდაგმა” შექმნა.   ორი სხვადასხვა მიმართულებით ოპერირება  „ალდაგს“ განვითარებისა  და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას აძლევდა.

HRM ალდაგში

2016 წლის მონაცემებით, ალდაგში 300-მდე ადამიანი მუშაობს. თანამშორმლების საშუალო ასაკი 28-29 წელია.  დღევანდელი მონაცემებით, 113 ადამიანი კომპანიის გაყიდვების  მუდმივ პერსონალს წარმოადგენს.  გარდა მუდმივი პერსონალისა,  კომპანიასთან  თანამშრომლობს 560 გაყიდვების აგენტიც, რომლებიც კომპანიას ემსახურება თავისუფალი სამუშაო გრაფიკით და  სადაზღვევო პროდუქტებს ყიდის.

სს სადაზღვევო კომპანია “ალდაგის” ხალხის მართვის სტრატეგია პროფესიონალების გაზრდა და მუდმივი განვითარებაა, კომპანიის ორგანიზაციული კულტურაც  მუდმივი განვითარებაა:

“პროფესიონალიზმი, სხარტი და შემოქმედებითი აზროვნება - ესაა ჩვენი დამახასიათებელი ცოდნაც და უნარებიც. კომპანიაში მუდმივად ვფიქრობთ ახალ პროექტებზე, ახალ სერვისებზე. კომპანია მოქნილია სიახლეებისადმი. შეიძლება ითქვას, მუდმივად ახალ პროექტზე ვმუშაობთ. სწრაფ ცვლილებებზე  ხალხის  ადაპტაციაც ძალიან სწრაფად ხდება. როდესაც ახალ პროექტებზე არ ვმუშაობთ, თანამშრომლები თითქოს ვიწყენთ. როდესაც ბევრი ახალი პროექტია ერთრდოულად მიმდინარეობს - ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი მდგომარეობაა. თუმცა, ბევრი სიახლე, ისევე როგორც ზედმეტი  რუტინაც HRM გუნდისათვის გამოწვევაა - ორივე მოცემულობაში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ხალხზე, რომ არ დავკარგოთ მათი მოტივაცია,  სიახლეებისადმი ინტერესი  და რაც მთავარია, განვითარების სურვილი” - ასე აღწერა ანა სიჭინავამ ის კულტურა, რომელიც კვლავ გამორჩეულ შედეგებს ქმნის.

 

 

 

დღეს კომპანიაში 53 მენეჯერია, საიდანაც 6 ახალი მენეჯერია.  2014 წლიდან დღემდე 18 თანამშრომელი დაწინაურდა მენეჯერულ პოზიციაზე.

რეკურტინგი ალდაგში

2014 წლამდე, კომპანია გაყიდვების ძალის რეკრუტინგს მართავდა უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობითა  და სამუშაოს საძიებელ ვებპორტალებზე ვაკანსიის განთავსებით. სამუშაოს მაძიებლებთან ტარდებოდა ჯგუფური გასაუბრებები. წარმატებული კანდიდატები შეფასებას იღებდნენ კონკურნტუნარიანობითა და საკუთარი თავის პრეზენტაციის უნარით. შერჩეული კანდიდატები გადიოდნენ ტრენინგს, რომლის წარმატებით დასრულების შემდეგ, ხდებოდა  მათი დაქირავება სადაზღვევო აგენტებად.

2015 წელს, ადამიანური რესურსების მართვის გუნდმა საინტერესო ინიციატივა შესთავაზა მენეჯმენტს - გაყიდვების გუნდის მენეჯერების რეკრუტინგ-მენეჯერებად მოაზრება, როდესაც მენეჯერები თვითონ მოიზიდავდნენ კანდიდატებს  და თვითონვე გაუწევდნენ ქოუჩინგს საჭირო უნარების განვითარებაში. ამ ინიციატივას მენეჯმენტმა მხარი დაუჭირა და 2016 წლიდან,ეს მეთოდი რეკრუტინგში წარმატებულ შედეგებს იძლევა, რადგან  მაღალია მენეჯერების მოტივაცია თვითონ შექმნან საჭირო უნარების გუნდი და რაც მნიშვნელოვანია, საკუთარი  გუნდის წევრების შედეგების მიხედვით, იმსახურებენ    წარმატებული ქოუჩის ტიტულსაც.

„დღეისათვის საცალო გაყიდვების მიმართულებით 44 ქოუჩი გვყავს, რომლებიც ზრუნავენ ახალბედა აგენტების განვითარებაზე, გაზრდასა და მათ დაწინაურებაზე. მათი შედეგები ფასდება იმის მიხედვით, რამდენ წარმატებულ აგენტს „გამოზრდიან“. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ალდაგს განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის საქართველოში სადაზღვევო აგენტის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებაში. 6 წლის წინ ალდაგმა შექმნა სადაზღვევო აგენტების ქსელი. მას შემდეგ, დაახლოებით 7000-მდე ადამიანმა გაიარა ჩვენთან ტრენინგი, გაეცნო დაზღვევის საფუძვლებს და შეისწავლა ჩვენი პროდუქტები. ეს ის ადამიანები არიან, ვინც მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა პოტენციურ კლიენტს ხვდებიან, აცნობენ დაზღვევას.  ამ ადამიანებმა დაზღვევის შესახებ წარმოდგენა შეუქმნეს ათასობით ადამიანს. ბოლო წლების მანძილზე დაზღვევის შესახებ ცნობიერება საქართველოში ამაღლდა - ამას ადასტურებს ისიც, რომ  უფრო და უფრო მეტი ადამიანი არის დაინტერესებული დაზღვევით, ყველამ გააცნობიერა დაზღვევის მნიშვნელობა. და ვფიქრობ, დაზღვევის პოპულარიზაციაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს სადაზღვევო აგენტებმა.“ - აღნიშნა ანა სიჭინავამ.

 

 

 

რეკრუტინგის ერთ-ერთი სტრატეგია სტაჟირების პროგრამაც. სტაჟირების დაგეგვმა და სტაჟიორების შერჩევა ხდება კომპანიის ნებისმიერ პოზიციაზე. სტაჟიორების შესარჩევად ალდაგი წამყვან უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობს. შერჩევა და სტაჟირება გრძელდება 3 თვე,   რომლის დასრულების შემდეგ კანდიდატი დასაქმდება კომპანიაში, თუ მისი საქმიანობა წარმატებულია. 2014-2016 წლის მონაცემების მიხედვით, სტაჟირების წარმატებით გავლის შემდეგ, კომპანიაში ძირითად სამუშაოზე დასაქმდა 20 სტაჟიორი.

ალდაგის ადამიანური რესურსის მართვის გუნდი დღემდე ავითარებს სადაზღვევო ბიზნესისა და ტრენინგების მეთოდოლოგიას. გაყიდვების ძალის სწავლების მიზნით, შეიქმნა გაყიდვების  საბაზისო, საშუალო დონისა და “Advanced” პროგრამები, სადაც ახალბედა სადაზღვევო აგენტები კლიენტებთან კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდებს სწავლობდნენ. ქოუჩინგის პროგრამის ფარგლებში, გამოცდილი აგენტები ახალბედა აგენტებს სამუშაო პროცესშივე ასწავლიან სამუშაოს სპეციფიკას, აძლევენ რჩევებს, თუ როგორ უნდა შექმნან კლიენტის დაინტერესება, აკვირდებიან ახალბედა თანამშრომლის საქმიანობას  და ეხმარებიან თუნდაც ერთი სამუშაო დღის წარმატებით დასრულებაში.

განვითარება და მუდმივი სწავლება

ალდაგი მუდმივად მუშაობს  სადაზღვევო სფეროში პროფესიონალური და პროფესიული ცოდნის შესაქმნელად. კომპანიაში მუდმივად ტარდება ტრენინგები, რომლებსაც ძირითადად “ ალდაგელი” ტრენერები უძღვებიან.

აღსანიშნავია, რომ კომპანიას სწავლებისა და განვითარების ყველაზე ხანგრძლივი ისტორია აქვს. 2008 წელს, ალდაგისა და ბისიასის შერწმყის შემდეგ  შეიქმნა “უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა”, რომლის მიზანი იყო სადაზღვევო სფეროში საფუძვლიანი ცოდნის შექმნა. ამ  პროგრამის შემუშავება და შემდგომში განხორციელება მოხდა კომპანიის საკუთარი ძალებით  და მისი სპეციფიკა შემდეგია:

სხვადასხვა დონის ცოდნის მქონე თანამშრომლებისთვის, საბაზისო ცოდნის შექმნა  სადაზღვევო საქმიანობის შესახებ და შესაბამისი სერტიფიცირება;

პროფესიული ცოდნის შექმნა ანდერაიტინგის, დაზღვევის, გადაზღვევისა და. ა.შ სადაზღვევო ბიზნესის სპეციფიური მიმართულების მიხედვით;

პროფესიული ცოდნის ხელახალი სერტიფიცირება, როდესაც პროფესიონალი ეცნობა სფეროში მიმდინარე მოვლენებსა თუ სიახლეებს  და ხდება ცოდნის განახლება, შესაბამისი სერტიფიცირებით.

2008 წლიდან დღემდე,  “უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა” ერთ-ერთი ეფექტური  მეთოდი აღმოჩნდა  კომპანიისათვის - უამრავმა თანამშრომელმა მიიღო სწორი საბაზისო ცოდნა, შემუშავდა შესაბამისი მოკლე სპეციალიზირებული კურსები და ჩატარდა   ტრეინინგები ანდერაიტინგის, გაყიდვების, დაზღვევის, რისკების მართვისა და რისკების გადაზღვევის მიმართულებით. “უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა” მუდმივად ვითარდება. პროგრამის მენეჯერები მუდმივად ითვალისწინებენ კომპანიის საჭიროებას ცოდნაზე, თანამშრომლების ინტერესებსა და კონკურენტული ბაზრის გამოწვევებს. 2008 წლიდან დღემდე,  პროგრამა ჩამოყალიბდა, როგორც კომპლექსური სწავლებისა და ცოდნის განახლების სტრატეგია, “უწყვეტი პროფესიული განვითარების პროგრამა” ალდაგის პროფესიონალიზმის ხერხემალია

საინტერესოა “ალდაგის” თანამშრომლების განვითარების ის სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც  კომპანიაში ცოდნის შექმნა და განვითარება ერთმანეთის ცოდნის გაზიარებით ხდება. კომპანიას შიდა ტრენინგების საკმაოდ საინტერესო სისტემა აქვს.  2016 წელს შეიქმნა ‘შიდა ბიზნეს ტრენერების” ინსტიტუტი, რომელიც ნებისმიერ თანამშრომელს  საშუალებას აძლევს გახდეს ტრენერი და საკუთარი ცოდნა გაუზიაროს კოლეგებს. ბიზნეს ტრენერობის მსურველებს უტარდებათ “ტრენერების ტრენინგი” და შემდეგ იგეგმება, თუ რა ცოდნას გაუზიარებენ ისინი კოლეგებს.

“ამ მიდგომამ ბევრი ტალანტი წამოწია და თანამშრომლებში ბევრი საინტერესო ცოდნა აღმოვაჩინეთ. ამას გარდა, ბიზნეს ტრენერების ინსტიტუტი შიდა კომუნიკაციის გაძლიერებაშიც დაგვეხმარა.” -ასე შეაფასა ბიზნეს ტრენერების შედეგები ანი სიჭინავამ

ალდაგში დღეს ბიზნეს ტრენერობა სტატუსია. მათ აქვთ საკუთარი ლოგო და საკუთარი ხელმოწერა.  რაც მთავარია,  ტრენერობის სურვილს მატერიალური ანაზღაურება არ ქმნის.

2015 წლის გამოწვევა და სოციალური რეკრუტინგი

2015 წლის 15 თებერვალს,  “HR-for-HR”-ის მორიგ  შეხვედრაზე, ანა და მისი გუნდი ახალ იდეებსა და არსებულ გამოწვევებზე სასაუბროდ შეიკრიბა. ვინაიდან რეკრუტინგი მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩებოდა. გუნდის წევრებმა ბევრი ისაუბრეს პრობლემის მიზეზებზე, სირთულეებზე, თუ სად და როგორ მოეძებნათ ის ხალხი, ვისაც სადაზღვევო აგენტად მუშაობა დააინტერესებდა. სხვადასხვა იდეების განხილვისას, გუნდმა აღმოაჩინა, რომ მათი მიზნობრივი სეგემენტი  სოციალურ ქსელშია და  მობილური ტელეფონით სარგებლობს. სწორედ სოციალური ქსელი უნდა გამხდარიყო კომპანიის რეკრუტინგის მთავარი პლატფორმა.  ვინაიდან “გზა” ნაპოვნი იყო, ადამიანური რესურსის მართვის გუნდმა დაიწყო მუშაობა თუ რა უნდა ყოფილიყო კომპანიის სოციალურ რეკრუტინგის სტრატეგია. ამ მუშაობისა თუ ფიქრის შედეგად შეიქმნა  “Aldagi jobs”.

 

 

Aldagi Jobs

“Aldagi Jobs”  არის “ალდაგის” დასაქმების Facebook გვერდი, რომლის საშუალებითაც კომპანიასა და სამუშაოს მაძიებლებს შორის კომუნიკაცია ხდება. გვერდის საშუალებით დასაქმების მსურველებს შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი დამსაქმებელია ალდაგი, რას სთავაზობს თანამშრომლებს და როგორია ალდაგის სამუშაო გარემო. სოციალური ქსელის გვერდზე ასევე იდება ინფორმაცია ალდაგის ვაკანსიების შესახებ და დაინტერესებულ კანდიდატებს შეუძლიათ აპლიკაციის ფორმის შევსება, რომლის  შემდეგ  იგეგმება რეკრუტერთან შეხვედრა და გასაუბრება.

აპლიკაციის შევსება ძალიან მარტივია როგორც დესკტოპ,  ასევე მობილური აპლიკაციის საშუალებით. მობილური ტელეფონის აპლიკაცია კიდევ უფრო მოსახერხებელია კანდიდატებისათვის. ის სამუშაოს მაძიებელს საშუალებას აძლევს ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ადგილიდან ტელეფონით შეავსოს და გააგზავნოს  ვაკანსიაზე სააპლიკაციო ფორმა. ამ პროცესს კი არ სჭირდება არც ელფოსტა და არც CV ინტერესის დასაფიქსირებლად.

აპლიკაციამ დასაქმების მსურველების ფართო მასშტაბზე გასვლის პრობლემა მოაგვარა, შემცირდა შერჩეული პოტენციური თანამშრომლების დენადობა და რეკრუტინგის ხარისხიც გაუმჯობესდა, კერძოდ: გაიზარდა დაინტერესება, გასაუბრებაზე დიდი რაოდენობით კანდიდატები მოდიან და გრძელვადიანი თანამშრომლობაც პრობლემას აღარ წარმოადგენს.

“on-job.ge”

2016 წლის ოქტომბერში,  გაყიდვების დეპარტამენტში გაჩნდა იდეა “ონლაინ აგენტების”   შესახებ. აი იდეის მიხედვითა და გაყიდვების დეპარტამენტის ინიციატივით, კომპანიამ კიდევ ერთი ინოვაციური პროექტი განახორციელა.

 

 

 

“on-job.ge” “ალდაგის” ახალი ვებ-აპლიკაციაა, რომელიც ონლაინ დასაქმების პორტალს წარმოადგენს.  აღნიშნულ გვერდზე დარეგისტრირება ნებისმიერი სტატუსის მქონე ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი ადგილიდან. “on-job.ge” ზე დარეგისტრირებული ადამიანი მეგობარს, ნაცნობს, კოლეგას სთავაზობს ისარგებლოს კომპანიის დაზღვევით, რაშიც ის შესაბამის ანაზღაურებას,  გაყიდვების საკომისიოს იღებს.

 „პორტალი საშუალებას აძლევს  სამუშაოს მაძიებლებს, დასაქმებულ ადამიანებს და ნებისმიერ მსურველს ჰქონდეს  მუდმივი შემოსავლის წყარო. გაყიდვების აგენტებთან მუშაობის ჩვენმა გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ის ნიჭიერი ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ გახდნენ კარგი სადაზღვევო აგენტები, უმეტესწილად სწავლობენ ან მუშაობენ. ჩვენ ვიფიქრეთ, როგორ მივცეთ ამ ადამიანებს ჩვენთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა. ამიტომაც შევქმენით სამუშაოს სივრცე, რომელიც არის ონლაინ სააგენტო ქსელი. ონლაინ სააგენტო ქსელში დარეგისტრირება შეუძლია ინტერნეტის ნებისმიერ, 16 წელზე მეტი ასაკის  მომხმარებელს.  პორტალი ხელმისაწვდომია ყველასათვის, პორტალზე “მუშაობისთვის” საკმარისია გქონდეთ ინტერნეტი, ტელეფონი ან კომპიუტერი. “on-job.ge”-მ მთელი ქვეყანა მოიცვა. ფაქტიურად, ის ხალხი, ვისზეც არ გვქონდა წვდომა და ეს ძირითადად რეგიონებია, გახდნენ ჩვენი თანამშრომლები. გაიზარდა პოტენციური და აქტიური კლიენტების რაოდენობაც, შედეგები შთამბეჭდავია - აპლიკაციის გაშვებიდან ორი თვის შემდეგ 7000 ონლაინ აგენტია დარეგისტრირებული”.- ანა სიჭინავა

“Aldagi Jobs” და “On-job.ge” “ალდაგის”პირველი ინოვაციური პროექტები არ არის.  კომპანიას საინტერესო გამოცდილებას ყოველთვის ქმნიდა. ერთ-ერთი ასეთი ინოვაციური პროექტი 2014 წლით თარიღდება, როდესაც შეიქმნა “ალდაგი აკადემია”-  ფეისბუქის აპლიკაცია გაყიდვების აგენტების დაინტერესებისა და მათი რეკრუტინგის მიზნით.

“ალდაგი აკადემიის” წევრობა გაყიდვების სფეროთი დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს დღესაც შეუძლია. ამისათვის საჭიროა ონლაინ აპლიკაციის შევსება და შემდეგ, ვიდეო-ტრენინგების გავლა.  “აკადემიის” სასწავლო პროგრამა  რამდენიმე ვიდეო-ლექციისგან შედგება, რომლის დასრულების შემდეგ, დასაქმებით დაინტერესებული პირი გაივლის ონლაინ ტესტირებას და წარმატებული “აკადემიკოსი“ კომპანიის თანამშრომელი ხდება.

ერთი შეხედვით მარტივი აპლიკაცია საკმაოდ საინტერესოდაა აგებული და გაყიდვების სფეროში პოტენციური თანამშრომლის ინტერესს იწვევს - კანდიდატს შეუძლია გამოიანგარიშოს, თუ რა იქნება მისი საქმიანობის შემოსავალი ახლა, 1 ან 2 წლის შემდეგ; კანდიდატს შეუძლია გაეცნოს თუ როგორია გაყიდვების აგენტების კარიერა “ალდაგში”, რისი სწავლა მოუწევს,  როგორ უნდა გაყიდოს პროდუქტი და სხვ.

“აკადემია ძალიან დაგვეხმარა ხალხის მოზიდვაში. გადავიღეთ სარეკლამო რგოლებიც, სადაც წარმატებული აგენტები საკუთარი ‘გზის” შესახებ საუბრობენ “აკადემიაში”. პროექტი წარმატებული აღმოჩნდა, გუნდის წევრების  კმაყოფილებაც იმდენად მაღალია, რომ ვიდეო-რგოლში მათ მიერ გადმოცემული მესიჯები სარეკლამო მესიჯებად აღიქვა ხალხმა”-  საუბრობს ანა სიჭინავა.

2016 წლის შედეგები და მომავალი ამოცანები

2016 წელს, ალდაგის ხალხის მართვის სტრატეგიულ მიზანს თანამშრომლების  ჩართულობის გაზრდა წარმოადგენდა. შიდა ბიზნეს ტრენერების სისტემამ, ეს მიზანი წარმატებულ შედეგად აქცია. ამას გარდა, კომპანიაში აქტიურად მიმდინარეობს გაყიდვების ძალის ქოუჩინგი. რომელმაც მნიშვნელოვნად შეამცირა თანამშრომლების დენადობა და ასევე მნიშვნელოვნად გაზარდა სხვადასხვა სადაზღვევო პროდუქტების გაყიდვების მაჩვენებელი.

“ალდაგის” მომავალი წლის ამოცანები კვლავ საინტერესოა - ადამიანური რესურსის მართვის გუნდმა უნდა იმუშაოს მენეჯერულ განვითარებაზე. მომავალი წლის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა მომსახურების გაუმჯობესება და მაღალი ჩართულობის შენარჩუნებაც კომპანიის თანამშრომლებში. ამ ამოცანებზე სამუშაოდ კი მარკეტინგი და HRM გუნდი საინტერესოერთობლივპროექტებსგეგმავს.

სათაური
გამოქვეყნების დრო
იმპოსტერის სინდრომი და მისი დამარცხების გზები
30.05.2023
5 რამ რაც Gen-Z დასაქმებულებს სურთ დამსაქმებლებისგან
27.05.2023
სწორად შერჩეულ საჩუქარს შეუძლია გაამყაროს კავშირი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის
27.05.2023
4 შეკითხვა კომპანიის მმართველ მენეჯერს
27.05.2023
ტოქსიკური კულტურა კომპანიაში და დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა
27.05.2023
3 რჩევა გადაწვის შესამცირებლად
21.05.2023
რა შემოწმებას გადის კანდიდატი დასაქმებამდე
20.05.2023
დიპაკ ჩოპრას სამი კრიტერიუმი ადამიანებთან ურთიერთობისთვის
17.05.2023
როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება 5 წამყვან ინდუსტრიაში
16.05.2023
სპილოს და მხედრის თეორია - როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერები
14.05.2023
როგორ გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი სწავლისა და განვითარებისთვის
09.05.2023
როგორ უნდა შეცვალონ მენეჯერებმა მიდგომები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში წარმატების მისაღწევად
07.05.2023
10 გზა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რეკრუტინგის პროცესში
07.05.2023
5 რჩევა თუ როგორ მოემზადოთ TEDx-ზე სიტყვით გამოსასვლელად
05.05.2023
სამსახურის დასაქმებულების საჭიროებებთან შესაბამისობა ამცირებს ე.წ. „გადაწვის“ სინდრომს
02.05.2023
6 შეკითხვა თვითრეფლექციისთვის თუ გუნდის შედეგებით იმედგაცრუებული ხართ
30.04.2023
5 შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაუშვათ რეზიუმეს შედგენისას
15.04.2023
„გადაწვის“ სინდრომი - შესაძლებელია თუ არა მისი აღმოფხვრა?!
15.04.2023
ტიმ ქუქის მწარე სიმართლე წარუმატებლობის შესახებ, რასაც ადამიანთა უმრავლესობა არასდროს აღიარებს
14.04.2023
მარტოობა სამსახურში - რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თუ თავს კოლეგებისგან იზოლირებულად გრძნობთ
14.04.2023
რატომ არის მნიშვნელოვანი კარგად წერის უნარი ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
14.04.2023
6 მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ შფოთვის წინააღმდეგ და მის სამართავად
09.04.2023
დისტანციური შემცირებების ეპოქა - დასაქმებულები შემცირების შესახებ ამბავს ელექტრონულად იგებენ
08.04.2023
დასაქმებულების არაპროდუქტიულობის დამარცხების საუკეთესო გზა მათი შრომის აღიარებაა
08.04.2023
როგორ მართოთ და მისცეთ მოტივაცია ინტროვერტებს
02.04.2023
როგორ უნდა შექმნათ კომპანიაში კულტურა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლების ჩართულობას
02.04.2023
როგორი გავლენა მოახდინა დისტანციურად მუშაობის მოდელმა მენეჯერებზე
01.04.2023
შვიდი მარტივი რჩევა, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დღესვე უკეთესი ლიდერობისთვის
29.03.2023
ცნობილი ფილოსოფოსების 11 გამონათქვამი სტარტაპებისთვის
28.03.2023
კონფლიქტების გადაწყვეტა, მართვა თუ ჩართულობა?
26.03.2023
კომპანიის კულტურის 5 ტოქსიკური ნიშანი, რომელიც გასაუბრების ეტაპზევე შეგიძლიათ ამოიცნოთ
18.03.2023
Gen Z თაობა თვლის, რომ წარმატებული კარიერისთვის საჭირო არ არის უნივერსიტეტის დიპლომი
18.03.2023
სამი ტიპის ძალაუფლება სამსახურში - როგორ უნდა მოვიპოვოთ ისინი
18.03.2023
ლიდერობის გაკვეთილები ტედ ლასსოსგან
16.03.2023
რბილი უნარები, რომლებიც საჭიროა ყველა სამსახურში
05.03.2023
როგორ გავაუმჯობესოთ დასწავლის უნარი
05.03.2023
4 გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ ChatGPT-ის გამოყენება სამსახურის ძიებისას
05.03.2023
როგორ ნაწილდება გენდერული როლები დისტანციურად მუშაობის დროს
28.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
არანორმირებული სამუშაო საათები სამუშაო პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის
23.02.2023
დასაქმებულის 10 ყველაზე მოთხოვნადი უნარი
19.02.2023
სამი გზა, როგორ ვაქციოთ ცუდი დღე კარგ დღედ
19.02.2023
ყოველთვის სწორი კანდიდატის შერჩევის საიდუმლო
16.02.2023
5 სტრატეგია ტოქსიკურ ადამიანებთან გასამკლავებლად
14.02.2023
Harvard-ის 85 წლიანი კვლევის შედეგი - ერთი რამ რაც ადამიანებს აბედნიერებთ
12.02.2023
4 სტრატეგია დასაქმებულებისთვის უკეთესი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად
09.02.2023
5 რბილი უნარი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომით ბაზარზე წარმატებისთვის
06.02.2023
ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო კეთილ უკუკავშირს იღებენ, რაც აფერხებს მათ წინსვლას
06.02.2023
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს გასაუბრების წინ
02.02.2023
ბედნიერება და კმაყოფილება სამსახურში - ემთხვევა თუ არა თქვენი ღირებულებები დამსაქმებლის ღირებულებებს
31.01.2023
რა სურთ დასაქმებულებს 4 დღიან სამუშაო კვირაზე მეტად
29.01.2023
როგორ დავეხმაროთ Gen-Z თანამშრომლებს სამსახურში საკუთარი ადგილის პოვნაში
25.01.2023
რა იწვევს უსარგებლო შეხვედრებს და როგორ შევამციროთ მათი რაოდენობა
24.01.2023
რატომ არის ორშაბათი საუკეთესო დღე ახალი მიზნების დასახვისთვის
21.01.2023
გასაუბრებისას დაშვებული ყველაზე გავრცელებული შეცდომები
19.01.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო თვითგანვითარებისთვის, როცა დრო არაფრისთვის გვყოფნის
17.01.2023
5 მიზეზი თუ რატომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან
15.01.2023
როგორ მისცეთ მოტივაცია თანამშრომელს, როცა მისი დაწინაურება არ შეგიძლიათ
12.01.2023
საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მოეპყარით თითოეულ დასაქმებულს, როგორც ლიდერს
10.01.2023
მითი ქარიზმატული ლიდერების შესახებ
09.01.2023
7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა განაახლოთ თქვენი LinkedIn-ის პროფილი 2023 წლამდე
28.12.2022
როგორ გაუმკლავდეთ წლის ბოლოს გადაწვის შეგრძნებას
25.12.2022
საიდუმლო სანტას ისტორია
25.12.2022
ლიდერობის და გუნდური მუშაობის საუკეთესო მაგალითი - რა უნდა ვისწავლოთ ლიონელ მესისგან და არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებისგან
23.12.2022
როგორ დააინტერესოთ და შეინარჩუნოთ Gen Z თანამშრომლები
20.12.2022
რატომ არ ითხოვს Google სამოტივაციო წერილებს აპლიკანტებს
18.12.2022
რა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა შემცირებებისას
16.12.2022
პრაქტიკული რჩევები კარიერის ცვლილების დასაგეგმად
13.12.2022
საუკეთესო თანამშრომლების შესანარჩუნებლად, იზრუნეთ მათი მენეჯერების შენარჩუნებაზე
11.12.2022
„სუსტი კავშირების ძალა“ - ვინ დაგეხმარებათ ახალი სამსახურის მოძებნაში?!
08.12.2022
როგორ გავაუმჯობესოთ სამუშაო ყოველდღიურობა დასაქმებულებისთვის 2023 წელს
06.12.2022
მადლობის წერილი გასაუბრების შემდეგ - მისი მნიშვნელობა და პრაქტიკული რჩევები
04.12.2022
2023 წლის წამყვანი ტრენდები შრომით ბაზარზე
01.12.2022
Forbes-ის რჩევები პერსონალური კარიერული განვითარების გეგმის შესადგენად
29.11.2022
კვლევა ტალანტების პროფესიული მიგრაციის შესახებ
27.11.2022
ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის უპირატესობები Forbes-ის კვლევების თანახმად
24.11.2022
გემუქრებათ თუ არა ე.წ. „ჩუმი გათავისუფლება“ და როგორ დაუპირისპირდეთ მას
23.11.2022
უარი შიდა მობილობაზე - სამსახურიდან წასვლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და მისი მართვის გზები
20.11.2022
სირცხვილი სამსახურში - როგორ გათავისუფლდეთ ამ შეგრძნებისგან
18.11.2022
ხუთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა მოითხოვოთ უკუკავშირი
15.11.2022
ოთხი რამ, რაც გასაუბრების შემდეგ უნდა გააკეთოთ
13.11.2022
ოთხი ტიპის ინოვატორი, რომელიც ყველა კომპანიას სჭირდება
10.11.2022
გასაუბრება - საუკეთესო შესაძლებლობა ახალი კავშირებისთვის
09.11.2022
მიიღეთ დღეში სამი გადაწყვეტილება - წარმატების ფორმულა ჯეფრი ბეზოსისგან
06.11.2022
„ბუმერანგი“ თანამშრომლები და რა უნდა გაითვალისწინოთ მათ დაქირავებამდე
03.11.2022
„სამსახურში გადაწვის“ გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მათ
01.11.2022
ჰიბრიდული მუშაობის წარმატებული მოდელი - რა უნდა ვისწავლოთ ლეგოსგან
30.10.2022
პიქსარის ლანჩი ანუ 4 მილიარდის ღირებულების მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაბრუნდნენ თანამშრომლები ოფისში
28.10.2022
5 თვისება ტოქსიკური მენეჯერის ამოსაცნობად
25.10.2022
7 რამ, რაც გასაუბრებამდე უნდა იცოდე კომპანიის შესახებ
22.10.2022
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
HRM - Agile მიდგომები
12.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია
29.01.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
18.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015